08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Dokumentskanning av brev och viktiga dokument

Lagra dokumentationer på arbetsplatsen är ett ständigt växande problem, där utrymmet oftast är begränsat.
Detta kan bli dyrt och svårt att hantera i längden.

Dokumentskanning ett steg in i framtiden

Vi kan hjälpa ditt företag att gå “papperslöst” genom att erbjuda en dokumentskanning.
Dokumentskanning är en tjänst som är både effektiv och säker samtidigt som det ger dig tillgång till alla dina viktiga dokument på ett och samma ställe, endast genom en knapptryckning. Dessutom kan du ge partners eller anställda en behörighet till dina dokument för dokumentskanning.

Effektivt med dokumentskanning

Dokumentskanning kan effektivera er hantering och minska kostnaderna samt frigöra utrymme på kontoret.
Praktiskt att ha dokumenten på ett och samma ställe.

Dokumentskanning

Dokumentskanning

Du kan hanetera allt via din mobil…