08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]
Skicka brev ifrån England

Skicka brev ifrån UK

Även om du är på semester på Bahams så kan du
skicka brev som är poststämplat i England.

Skicka brev ifrån England

Skicka brev ifrån UK oavsett var du befinner dig i världen.
Med ditt servicekonto, kan du skicka ett brev till Storbritannien, stämplat i UK, från var som helst i världen.

Även om dagens teknik med e-post, mobiltelefoner, datorer osv. har gjordt att kommunikationen inom näringslivet har blivit mycket lättare runt om i världen, så finns det fortfarande ett starkt behov av att post ifrån exempelvis finansiella-, juridiska- eller myndighetsinstanser där viktiga dokument når mottagaren och kommer fram i tid.

Skicka brev personligen ifrån UK

Oavsett hur långt tekniken utvecklas, kan det inte ersättas av ett personligt brev som kanske följs upp med ett telefonsamtal.
Med ditt företagskonto kan du skicka företagspost både inom England och självfallet till resten av världen, som är poststämplat i UK. Du laddar upp en PDF-fil av ditt brev, vi skriver ut det, lägger det i ett frankerat kuvert och skickar det samma dag.

Undvik förseningar till olika instanser eller myndigheter. Vi erbjuder även Royal Mail leverans nästa dag.

Unik service med att skicka brev

Att kunna skicka brev ifrån England, som är poststämplat där är en unik service som vi i stort sett är ensamma med. Emellanåt kan det vara en fördel, för att icke förglömma hastigheten med att skicka ett brev just ifrån England.