08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]
Digital post

Med digital post…

…kan du läsa dina post i din
mobil, plattan, TV:n eller datorn…

Digital post en digital brevlåda

Näringslivet har sett dramatiska förändringar under de senaste åren med ökad elektronisk kommunikation. Men organisationer av alla storlekar får fortfarande ta emot stora mängder post.

Digital post är säkert, miljösmart och enkelt

Den digitala världen gör digital post väldigt enkelt, den är dessutom kostnadseffektiv och du kan läsa dina brev oavsett var du befinner dig i världen. Vi tillhandahåller digital post, i vårt digitla postrum, genom skanning och distribution av inkommande och utgående post.

Fler och fler organisationer sprider sin geografiska närvaro, vilket resulterar i personal som inte längre är knutna till ett skrivbord på en plats. Moderna affärsmetoder, många arbetar hemifrån eller på olika orter, detta i sin tur kan leda till problem med postkommunikationen, att den når avsedd mottagar.

Digital post är flexibel och kostnadseffektiv

Våra flexibla och kostnadseffektiva lösningar fungerar gäller för alla företag oavsett om de är baserade på flera platser runt om i världen, ett enda kontor, mobila arbetsstyrkor eller mindre företag som kräver ett papperslöst kontor.

Tillsammans utformar vi ett paket som kan tillgodose och uppfylla varierande krav för alla företag.