08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Bankkonto online!

Öppna bankkonto direkt online, utan personligt besök!
Krav: Bolagsdokument, fast bostadsadress och godkänt ID…
Alla talar engelska och dokumenten är på engelska.
Alltid support, skicka e-post, Skype eller, ring direkt!

Banker

Mer info om online banker

Online banker

Snabb registrering av företagskonto och personkonto
direkt online, kontot färdigt att användas inom ett par dagar.
VISA eller MasterCard ingår, betalkorten gäller i hela världen
och för betalning på Internet och att ta ut kontanter i alla ATM
Ansök direkt online, snabb handläggning och en enkel process.
Anställda, familjemedlemmar osv. alla kan få ett konto med kort.
Du kan få tillgång till alla online banker, redan idag!

Registrering

Snabb registrering av företagskonto och personkonto

Din historik

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en bankkredit
så spelar din nuvarande historik ingen roll.

Din ansökan sker direkt online
Du laddar du upp bolagshandlingar och personuppgifter
Alternativ legitimerar dig via bankens app eller via Skype

Företagskonto med betalkort
Inom ett par dagar är kontot aktiverat
och VISA eller MasterCard skickas direkt till dig!