08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Registrera UK adress snabbt och enkelt

Välj antingen en företagsadress eller privat adress i UK
Business = Företagsadress | Personal = Privat adress

Gratis postbox adress PAYG
Du betalar endast per försändelse, gäller både för företags adress och privat adress

Prime Street Address, fina gatan

Väljer ni företagsadress “Prime Street Address” då ingår även tre (3) personnamn
och ett (1) företagsnamn inklusive en postbox adress i UK.

Välj mellan flertal städer i UK

Välj den stad för postbox adress eller gatuadress som passar bäst.
Nyhet: Du kan även ha en gatuadress i Glasgow, Scottland

Varaktighet för din UK adress

Mail Plan, standard är: 3 månader | 6 månader | 12 månader
Men du kan även välja direkt upp till 60 månader

Trading Address för VAT

Då väljer du minst Business LITE och lägsta period är 12 månader
Denna adress skriver du sedan in vid ansökan om VAT registrering

Uppgradering av kontot

Du kan uppgradera kontot allt eftersom dina behov av tjänster ökar
Prislista online.

Krav för att registrera UK adress

När du registrerar en UK adress då krävs följande.

För privat adress: Du skriver in dina personuppgifter
För din trygghet så ska dessa verifieras med:
* En godkänd id handling som gäller inom EU, eller ett pass
* En godkänd räkning, max 3 månader gammal där ditt namn och adress framgår.
Dessa scannar du in och laddar upp antingen vid registreringen eller efteråt.
Du kan även skicka efterfrågade dokument till oss.

För företags adress: Personuppgifter enligt ovan för bolagstecknare
* Registreringsbevis
* Ägare till bolaget
* Bolagets sätesadress (i UK har man Registered Office)

Undantag: För York Street och Regent Street i London
Då måste id handlingar vara i färg och dessutom vara vidimerade.
Registered Office ska bekräftas av ett brev ni erhållit från HMRC

Registreringssidan och prislistan är på Engelska
Är du i behov av hjälp med registreringen eller förklaring till vår prislista?
Kontakta oss då, så hjälper vi dig!