08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]
Papperslöst kontor

Papperslöst kontor en trygghet

Allt samlat på ett och samma ställe i tryggt förvar.

Papperslöst kontor är i tiden

För personer som arbetar på distans, reser ofta eller helt enkelt behöver ett mer sofistikerat sätt att lagra affärsdata och dokument, då är vårt papperslösa kontor (cloud) med ett lagringssystem den perfekta lösningen. Våra företagskunder kan lagra sina företagsfiler digitalt tryggt och säkert.

Papperslöst kontor en säker back up

Ingen behöver komma ihåg att säkerhetskopiera eller behålla sitt pappersarkiv, vi tar hand om allt detta.

Papperslöst kontor passar alla

Vi förvarar, scannar och arkiverar i vårt säkra system. Vi kan vidarebefordra dina filer, eller om du så önskar, strimpla dokumenten, dvs. förstöra dem så att ingen kan överhuvud taget komma åt dem. Papperslöst kontor är idealiskt för företag av alla storlekar som vill vara mer digitalt och miljövänligt.

Registrera dig för en UK adress